Clwb Cymraeg (Welsh Speaking Club)

Untitled design 18

Clwb Cymraeg

Grŵp sgwrs iaith Cymraeg pob bore Sadwrn am 11y.b (am awr neu mwy). Croeso i bawb yn cynnwys dysgwyr, pobl lleol ag ymwelwyr.

Welsh language chat group every Saturday morning at 11am (for an hour or so). All welcome including learners, locals and visitors.